ჩვენ ვაკანსიების სერვისი გავუშვით: გამოაქვეყნეთ ვაკანსიები და მიიღეთ უკუკავშირი!

ესპანელმა პროგრამისტმა ორი საუკეთესო ენობრივი მოდელი, ChatGPT და Code Llama შეადარა

პროფესორმა და კომპიუტერულმა ინჟინერმა, ალვარო სინტასმა ორი საუკეთესო დიდი ენობრივი მოდელი,  ChatGPT და CodeLlama ერთმანეთს შეადარა. 

კომენტარის დატოვება
ესპანელმა პროგრამისტმა ორი საუკეთესო ენობრივი მოდელი, ChatGPT და Code Llama შეადარა

პროფესორმა და კომპიუტერულმა ინჟინერმა, ალვარო სინტასმა ორი საუკეთესო დიდი ენობრივი მოდელი,  ChatGPT და CodeLlama ერთმანეთს შეადარა. 

როგორც თავად ამბობს, შედარება დასკვნების გაკეთებისთვის არ გამოდგება და მხოლოდ გაერთო. 

«მე ChatGPT-ის GPT-3.5 და Code Llama Instruct-ის Perplexity გამოვიყენე — მათ კოდების დაწერა ვთხოვე. Perplexity კოდს ჩაღრმავების გარეშე წერდა, ამიტომ ჩაღრმავებებს ხელით ვამატებდი». — ამბობს სინტასი.

კითხვა 1

გამოიყენე პითონი. ორი სტრიქონი გეძლევა, word1 და word2. სტრიქონები ასოების ალტერნატიული თანმიმდევრობით შეაერთე, დაწყებული word1-ით. თუ ერთი სტრიქონი მეორეზე გრძელია, დაამატე დამატებითი ასოები გაერთიანებული სტრიქონის ბოლოს.

დააბრუნე გაერთიანებული სტრიქონი.

მაგალითი 1:

შეყვანა (input): word1 = «abc», word2 = «pqr»

გამომავალი (output): «apbqcr»

ChatGPT: +1

Code Llama: +1

კითხვა 2

გამოიყენე პითონი. მოცემულია სტრიქონის s, გადააბრუნეთ ხმოვანთა სტრიქონი და დააბრუნეთ იგი.

ხმოვნები არის 'a', 'e', 'i', 'o' და 'u' და ისინი შეიძლება გამოჩნდნენ როგორც ქვედა, ისე ზედა შემთხვევაში.

მაგალითი 1:

შეყვანა: s = «hello»

გამომავალი: «holle»

ChatGPT: +1

Code Llama: 0

კითხვა 3

გამოიყენე პითონი. ნომრების გათვალისწინებით, გადაიტანეთ ყველა 0 მის ბოლოში და შეინარჩუნეთ ნულოვანი ელემენტების ფარდობითი წესრიგი.

გაითვალისწინეთ, რომ ეს უნდა გააკეთოთ ადგილზე, მასივის (array) ასლის შექმნის გარეშე.

მაგალითი 1:

შეყვანა: რიცხვები = [0,1,0,3,12]

გამომავალი: [1,3,12,0,0]

ChatGPT: +1

Code Llama: 0

კითხვა 4

«გამოიყენე პითონი. თქვენ გრძელი ყვავილების მდელო გაქვთ, რომელშიც ზოგიერთი ნაკვეთი ათვისებულია, ზოგი კი არა. თუმცა, ყვავილების დარგვა მიმდებარე ნაკვეთებზე არ შეიძლება.

თუ გავითვალისწინებთ 0 და 1 კომბინაციებს, სადაც 0 ცარიელს ნიშნავს და 1 — სავსეს, ხოლო მთელი რიცხვი n. დაწერე true, თუ n ახალი ყვავილის დარგვა შესაძლებელია ყვავილების საწოლში დარღვევის გარეშე, ხოლო თუ შეუძლებელია — false.

მაგალითი 1:

შეყვანა: ყვავილების მდელო = [1,0,0,0,1], n = 1

გამომავალი: მართალია (true)

მაგალითი 2:

შეყვანა: ყვავილის საწოლი = [1,0,0,0,1], n = 2

გამომავალი: არასწორია (false)

ChatGPT: +1

Code Llama: +1

კითხვა 5

გამოიყენე პითონი. შეყვანის სტრიქონის გათვალისწინებით, შეცვალეთ სიტყვების თანმიმდევრობა.

სიტყვა განისაზღვრება, როგორც არასივრცული სიმბოლოების თანმიმდევრობა. s-ში სიტყვები გამოყოფილი იქნება მინიმუმ ერთი ინტერვალით.

დააბრუნეთ სიტყვების სტრიქონი საპირისპირო თანმიმდევრობით, რომელიც დაშორებულია ერთი ინტერვალით.

გაითვალისწინე, რომ s შეიძლება წინა ან უკანა სივრცეებს ან ორ სიტყვას შორის მრავალ სივრცეს შეიცავდეს. დაბრუნებულ სტრიქონს მხოლოდ ერთი სივრცე უნდა ჰქონდეს, რომელიც სიტყვებს აშორებს.

მაგალითი 1:

შეყვანა: s = «ცა ლურჯია» «the sky is blue»

გამომავალი: «ლურჯი არის ცა» «blue is sky the»

ChatGPT: +1

Code Llama: +1

კითხვა 6

გამოიყენე პითონი. მოცემულია s სტრიქონი და მთელი რიცხვის k, დააბრუნეთ ხმოვანი ასოების მაქსიმალური რაოდენობით s-ის ნებისმიერ ქვესტრიქონში k სიგრძით.

ხმოვანი ასოები ინგლისურში არის 'a', 'e', 'i', 'o' და 'u'.

მაგალითი 1:

შეყვანა: s = «leetcode», k = 3

გამომავალი: 2

განმარტება: «lee», «eet» and «ode» 2 ხმოვანს შეიცავს» 

ChatGPT: +1

Code Llama: +1

შედეგები

ChatGPT: 6/6

CodeLlama: 4/6

«კითხვები შემთხვევით არის შერჩეული. მე ჩვეულებრივ ვარჩევ კითხვებს, რომლებიც მოკლე და ადვილად გასაგებია». — წერს ალვარო სინტასი.

გაიცანით LLaMA — Meta-ს დიდი ენის მოდელი
გაიცანით LLaMA — Meta-ს დიდი ენის მოდელი
თემის მიხედვით
გაიცანით LLaMA — Meta-ს დიდი ენის მოდელი
როგორ და რატომ უნდა ვისწავლოთ კოდირება
როგორ და რატომ უნდა ვისწავლოთ კოდირება
თემის მიხედვით
როგორ და რატომ უნდა ვისწავლოთ კოდირება
ChatGPT -  ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შექმნილი საუკეთესო ჩატბოტი
ChatGPT — ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შექმნილი საუკეთესო ჩატბოტი
თემის მიხედვით
ChatGPT — ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შექმნილი საუკეთესო ჩატბოტი


ასევე წაიკითხეთ
Limitless — ახალი AI ინსტრუმენტი თქვენი შეხვედრებისთვის
Limitless — ახალი AI ინსტრუმენტი თქვენი შეხვედრებისთვის
Limitless — ახალი AI ინსტრუმენტი თქვენი შეხვედრებისთვის
Limitless, ყოფილი Rewind, ახალი AI ინტრუმენტია, რომელიც თქვენი შეხვედრებისთვის იდეალურია. თუ თქვენ კონკრეტული სატარებელი (wearable) AI მოწყობილობის ბოლოდროინდელი მიმოხილვებით იმედგაცრუებული ხართ, Limitless შეეცდება, ეს განწყობა შეგიცვალოთ. 
Viber-ის AI-ით გაძლიერებული ფუნქცია ჯგუფური ჩატების მოკლე შინაარს მყისიერად შეაჯამებს
Viber-ის AI-ით გაძლიერებული ფუნქცია ჯგუფური ჩატების მოკლე შინაარს მყისიერად შეაჯამებს
Viber-ის AI-ით გაძლიერებული ფუნქცია ჯგუფური ჩატების მოკლე შინაარს მყისიერად შეაჯამებს
Meta-მ დაადასტურა, რომ თავისი LLM-ის შემდეგ თაობას, Llama 3-ს მომდევნო თვეში გამოუშვებს
Meta-მ დაადასტურა, რომ თავისი LLM-ის შემდეგ თაობას, Llama 3-ს მომდევნო თვეში გამოუშვებს
Meta-მ დაადასტურა, რომ თავისი LLM-ის შემდეგ თაობას, Llama 3-ს მომდევნო თვეში გამოუშვებს
Apple ქმნის ChatGPT-ის კონკურენტს, რომელსაც უკეთ ესმის ადამიანებს
Apple ქმნის ChatGPT-ის კონკურენტს, რომელსაც უკეთ ესმის ადამიანებს
Apple ქმნის ChatGPT-ის კონკურენტს, რომელსაც უკეთ ესმის ადამიანებს
განხილვა
კომენტარები ჯერ არაა.