ჩვენ ვაკანსიების სერვისი გავუშვით: გამოაქვეყნეთ ვაკანსიები და მიიღეთ უკუკავშირი!

როგორ აყალიბებს თქვენი ღირებულებები თქვენს კარიერულ გზას

ავტორი: ზორიანა ჩობოდა. ბლოგი თავდაპირელად გამოქვეყნდა dev.ua-ზე. 

ოდესმე გიგრძვნიათ თავი დამნაშავედ იმის გამო, რომ სამუშაო ვალდებულებების გამო საყვარელი ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან მოვლენებს ტოვებთ? ან, როცა საკუთარ თავს დაჰპირდით, რომ საღამოს ივარჯიშებდით, მაგრამ ლეპტოპთან გვიანობამდე გაჩერდით? გრძნობთ თუ არა კავშირს თქვენს პირად ფასეულობებსა და იმას შორის, თუ როგორ იმართება კომპანია, სადაც მუშაობთ? გიჭირთ კარიერასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება?

კომენტარის დატოვება
როგორ აყალიბებს თქვენი ღირებულებები თქვენს კარიერულ გზას

ავტორი: ზორიანა ჩობოდა. ბლოგი თავდაპირელად გამოქვეყნდა dev.ua-ზე. 

ოდესმე გიგრძვნიათ თავი დამნაშავედ იმის გამო, რომ სამუშაო ვალდებულებების გამო საყვარელი ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან მოვლენებს ტოვებთ? ან, როცა საკუთარ თავს დაჰპირდით, რომ საღამოს ივარჯიშებდით, მაგრამ ლეპტოპთან გვიანობამდე გაჩერდით? გრძნობთ თუ არა კავშირს თქვენს პირად ფასეულობებსა და იმას შორის, თუ როგორ იმართება კომპანია, სადაც მუშაობთ? გიჭირთ კარიერასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება?

თუ თქვენ «დიახ» მინიმუმ ერთ კითხვაზე მაინც უპასუხეთ, მაშინ მოდით, განვიხილოთ, როგორ მოქმედებს თქვენი ცხოვრებისეული ღირებულებები თქვენს კარიერულ გზაზე და როგორ გეხმარებათ ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში.

წარმატებული კარიერა თქვენი პირადი და პროფესიული ღირებულებების მკაფიო გაგებით იწყება. სამეცნიერო კვლევები  კარიერულ ორიენტაციასა და პროფესიულ არჩევანზე პიროვნული ღირებულებების გავლენას ადასტურებს. დონალდ ე. სუპერის თეორიის მიხედვით, პიროვნული ღირებულებები ადამიანის თვითიდენტიფიკაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია და პირდაპირ გავლენას ახდენს კარიერის არჩევასა და სამუშაო კმაყოფილებაზე.

კვლევა ასევე ადასტურებს, რომ ადამიანის ღირებულებები მისი ასაკისა და ცხოვრების სტადიის მიხედვით იცვლება.

ადამიანი შეიძლება წარმატებული იყოს, როდესაც მისი კარიერული მისწრაფებები ცხოვრებისეული ღირებულებების სისტემას ემთხვევა. ცხოვრებისეული ღირებულებების საფუძველზე პროფესიული ღირებულებების აგება აუცილებელია.

პროფესიული ღირებულებების მაგალითები

 • პროფესიული ზრდა — პროფესიული უნარებისა და ცოდნის მუდმივი გაუმჯობესების სურვილი.
 • ცხოვრების ბალანსი — ჯანსაღი ბალანსის შენარჩუნება სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის.
 • სტაბილურობა — მუდმივი, პროგნოზირებადი სამუშაოს ქონა საიმედო შემოსავლით.
 • ლიდერობა — სხვების ხელმძღვანელობისა და გადაწყვეტილების მიღების სურვილი.
 • გავლენა —  სხვა ადამიანებზე, საზოგადოებასა ან ინდუსტრიაზე საკუთარი პროფესიული საქმიანობით დადებითი გავლენის მოხდენის სურვილი.
 • კარიერული ავტონომია — უნარი, შეგეძლოს საკუთარი სამუშაოს შესახებ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღება — ზედმეტი ზედამხედველობის გარეშე.
 • ინოვაცია — სამსახურში ახალი იდეებისა და მიდგომების მუდმივი ძიების ვალდებულება.
 • კრეატიულობა — შესაძლებლობა შემოქმედებითი მიდგომა სამსახურში გამოიყენო .
 • მოქნილობა — სამუშაო ცვლილებებთან ადაპტაციის უნარი და ახალი გამოწვევებისთვის მზადყოფნა.
 • ჯანმრთელობა — საკუთარი ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის შენარჩუნება, მათ შორის სამუშაო გარემოს მეშვეობით.
 • აღიარება და ჯილდოები — მიღწევებისა და სამუშაოში შეტანილი წვლილისთვის აღიარების მიღების აუცილებლობა.
 • პრესტიჟი — პროფესიულ გარემოში ან ინდუსტრიაში აღიარების მნიშვნელობა.
 • გამჭვირვალობა — ღიაობისა და გამჭვირვალობის მნიშვნელობა მართვის პროცესებში.
 • ეთიკა — მაღალი ეთიკური სტანდარტების დაცვა პროფესიულ საქმიანობაში.
 • სოციალური გავლენა — ისეთ ორგანიზაციაში მუშაობის სურვილი, რომელსაც საზოგადოებაზე დადებითი გავლენა აქვს.
 • პროფესიული მხარდაჭერა — სურვილი, გქონდეთ წვდომა მენტორებსა და უფრო გამოცდილი კოლეგების მხარდაჭერაზე.
 • ინტერკულტურული კომუნიკაცია — საერთაშორისო ან კულტურულად მრავალფეროვან გარემოში მუშაობის ღირებულება.
 • რესურსების ხელმისაწვდომობა — ეფექტური მუშაობისთვის საჭირო რესურსებისა და პირობების არსებობის მნიშვნელობა.

თქვენი პროფესიული ღირებულებების განსაზღვრის პროცესი

კარიერული წარმატების საფუძველს თქვენი პროფესიული ღირებულებების მკაფიო გაგება წარმოადგენს.

 • წარსული გადაწყვეტილებების ანალიზი. იფიქრეთ იმ რამდენიმე მომენტზე თქვენს ცხოვრებაში, როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღეთ. რამ გიბიძგათ, რომ ეს გადაწყვეტილებები მიგეღოთ? რა ღირებულებები იდგა მათ უკან?
 • ღირებულებების სიის შექმნა. დაუსვით საკუთარ თავს შემდეგი კითხვები: ჩემი სამუშაოს რომელ ასპექტებს მოაქვს ჩემთვის ყველაზე დიდი კმაყოფილება? რა მორალური ან ეთიკური პრინციპები მიმაჩნია ყველაზე მნიშვნელოვანად? რომელ გარემოში ვგრძნობ თავს ყველაზე კომფორტულად? 
 • დოკუმენტაცია. ჩაწერეთ თქვენი ღირებულებები მოსახერხებელი ფორმით. ეს შეიძლება იყოს ელექტრონული დოკუმენტი ან ქაღალდის დღიური. მნიშვნელოვანია, რომ ამ სიის გადახედვა და განახლება შეგეძლოთ.

როგორ გამოვიყენოთ ღირებულებები კარიერულ გადაწყვეტილებებში?

კვლევითი კომპანიები: პოტენციური დამსაქმებლის არჩევისას  კომპანიები საფუძვლიანად გამოიკვლიეთ. რა ღირებულებებს უწევს კომპანია საჯაროდ პოპულარიზაციას? ემთხვევა თუ არა ეს ღირებულებები თქვენსას? უჭერს თუ არა კომპანია მხარს თქვენთვის მნიშვნელოვან ინიციატივებს?
ყურადღება მიაქციეთ:

კომპანიის მისია და ღირებულებები: შეესაბამება თუ არა ისინი თქვენს პირად ღირებულებებს? მონაწილეობს თუ არა კომპანია საქველმოქმედო პროექტებში?

კორპორატიული კულტურა: მხარს უჭერს თუ არა კომპანია სამუშაო გარემოს, რომელსაც აფასებთ? რა არის ცნობილი კომპანიის სოციალური პროექტების შესახებ? როგორ უწყობს ხელს ორგანიზაცია თავისი თანამშრომლების განვითარებას?

კომპანიის რეპუტაცია: არის თუ არა რაიმე საჯარო სკანდალი ამ კომპანიასთან დაკავშირებით? რა გამოხმაურებას ტოვებენ თანამშრომლები კომპანიის შესახებ სოციალურ ქსელებში?

გამოწვევები და შესაძლებლობები: იყავით ღია ორგანიზაციის შიგნით ახალი შესაძლებლობებისთვის, რაც დაგეხმარებათ, თქვენი ღირებულებები გააცნობიეროთ. მაგალითად, თუ ინოვაცია თქვენთვის მნიშვნელოვანია, მოძებნეთ პროექტები ან როლები, სადაც უახლეს ტექნოლოგიებზე მუშაობა შეგეძლებათ. თუ ლიდერობა თქვენთვის ღირებულებაა, თქვენი კანდიდატურა კომპანიაში მენეჯერულ პოზიციებზე შესთავაზეთ.

კომუნიკაცია და პირადი საზღვრები: დააწესეთ თქვენი პირადი საზღვრები კოლეგებთან ან კლიენტებთან ურთიერთობისას, ასევე გაითვალისწინეთ სხვა ადამიანების საზღვრები.

თუ თქვენ თავად დაადგინეთ, რომ რეპუტაცია თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შემოსავლის გაზრდა, კომპანიებში მაღალი ხელფასით, მაგრამ ამავე დროს საეჭვო რეპუტაციით მუშაობას არ დასთანხმდეთ.

თუ კარიერის სწრაფი ზრდა და პროფესიული მიზნების მიღწევა თქვენთვის მნიშვნელოვანია, შეგიძლიათ აირჩიოთ პოზიციები, რომლებიც განვითარებისა და ხელფასის გაზრდის დიდ შესაძლებლობებს გთავაზობენ.

თუ თქვენი პრიორიტეტი პირადი თავისუფლება და დამოუკიდებლობაა, ყურადღება მიაქციეთ კომპანიებს, რომლებიც მოქნილ სამუშაო საათებსა და დისტანციურად მუშაობის შესაძლებლობას უზრუნველყოფენ.

ცხოვრებისეული ღირებულებების გადაფასება

გააკეთეთ რეგულარული ინტროსპექცია, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ქმედებები თქვენს ძირითად ღირებულებებს ასახავს. ჰკითხეთ საკუთარ თავს, რჩებით თუ არა თქვენი პრინციპების ერთგული ყოველდღიურ მუშაობასა და კოლეგებთან ურთიერთობაში.

კარიერული გზები იცვლება და ის, რაც შენთვის ხუთი წლის წინ მნიშვნელოვანი იყო, შეიძლება ახლა არც ისე მნიშვნელოვანი იყოს. რეგულარულად გადააფასეთ თქვენი ღირებულებები.

რა თქმა უნდა, სამუშაოს არჩევა, რომელიც თქვენს ღირებულებებს შეესაბამება, შეიძლება რთულ ამოცანად მოგვეჩვენოს, მაგრამ ამის გრძელვადიანი სარგებელი ნათელი და გარდაუვალია. თქვენი ღირებულებები არა მხოლოდ განსაზღვრავს ვინ ხართ როგორც პიროვნება, არამედ როგორც პროფესიონალი, ამიტომ კარიერის შენებისას მათ ბოლომდე მიჰყევით.

Career in Tech — HR ტრენერის სულხან სახვაძის წიგნი სრულფასოვანი კარიერის შესახებ
Career in Tech — HR ტრენერის, სულხან სახვაძის წიგნი სრულფასოვანი კარიერის შესახებ
თემის მიხედვით
Career in Tech — HR ტრენერის, სულხან სახვაძის წიგნი სრულფასოვანი კარიერის შესახებ
შემცირებების პარალელურად სილიკონ ველის ვეტერანები კარიერის ფორმირებას ცდილობენ
შემცირებების პარალელურად სილიკონ ველის ვეტერანები კარიერის ფორმირებას ცდილობენ
თემის მიხედვით
შემცირებების პარალელურად სილიკონ ველის ვეტერანები კარიერის ფორმირებას ცდილობენ


ასევე წაიკითხეთ
კარიერული მარათონი და არა სპრინტი: სტრატეგია მოტივაციის შენარჩუნებისთვის
კარიერული მარათონი და არა სპრინტი: სტრატეგია მოტივაციის შენარჩუნებისთვის
კარიერული მარათონი და არა სპრინტი: სტრატეგია მოტივაციის შენარჩუნებისთვის
როგორ შევინარჩუნოთ მოტივაცია, არ დავკარგოთ იმედი ხანგრძლივ კარიერულ მარათონში და მივაღწიოთ მიზანს — გიზიარებთ მასალას Coursera-ს ბლოგიდან და გიყვებით მუშაობის სტრატეგიების შესახებ.
15 გზა, რათა გაიზარდოთ, როგორც IT ლიდერი
15 გზა, რათა გაიზარდოთ, როგორც IT ლიდერი
15 გზა, რათა გაიზარდოთ, როგორც IT ლიდერი
IT ლიდერები ყოველთვის ცდილობენ, თავიანთი პროფილები და პერსპექტივები განავითარონ. ტექნოლოგიური ლანდშაფტი არ არის ერთადერთი ელემენტი, რომელიც IT დეპარტამენტში ვითარდება და არც სამხედრო სამსახურის (rank-and-file) თანამშრომლები არიან ერთადერთი IT პროფესიონალები, რომლებიც უნდა გაიზარდონ.
ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალი — 15 დეკემბერს Startup Grind-ის ღონისძიება ჩატარდა
ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალი — 15 დეკემბერს Startup Grind-ის ღონისძიება ჩატარდა
ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალი — 15 დეკემბერს Startup Grind-ის ღონისძიება ჩატარდა
როგორ არ გვშურდეს იმის, რაც სხვა ადამიანებს აქვთ, ჩვენ კი — არა
როგორ არ გვშურდეს იმის, რაც სხვა ადამიანებს აქვთ, ჩვენ კი — არა
როგორ არ გვშურდეს იმის, რაც სხვა ადამიანებს აქვთ, ჩვენ კი — არა
განხილვა
კომენტარები ჯერ არაა.