ჩვენ ვაკანსიების სერვისი გავუშვით: გამოაქვეყნეთ ვაკანსიები და მიიღეთ უკუკავშირი!

მონაცემთა სინქრონიზაცია და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები

მონაცემთა სინქრონიზაცია არის ორ ან მეტ მოწყობილობას შორის მონაცემების უწყვეტი სინქრონიზაციის და მათ შორის ცვლილებების ავტომატურად განახლების პროცესი სისტემაში თანმიმდევრობის შესანარჩუნებლად.

მიუხედავად იმისა, რომ ღრუბლის (Cloud) მიერ მოწოდებული მონაცემების დიდი რაოდენობა გარკვეულ გამოწვევებს ქმნის, ის ასევე იძლევა სრულყოფილ გამოსავალს დიდი მონაცემებისთვის. მონაცემთა გადანაწილების პრობლემის გადაჭრის დღევანდელი გზები გვთავაზობენ სწრაფ და მარტივ ინსტრუმენტებს ერთფეროვანი ამოცანების გვერდის ავლით, რის შედეგადაც მონაცემები საჭიროებისამებრ გადანაწილებულია მთელს სისტემაში.

კომენტარის დატოვება
მონაცემთა სინქრონიზაცია და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები

მონაცემთა სინქრონიზაცია არის ორ ან მეტ მოწყობილობას შორის მონაცემების უწყვეტი სინქრონიზაციის და მათ შორის ცვლილებების ავტომატურად განახლების პროცესი სისტემაში თანმიმდევრობის შესანარჩუნებლად.

მიუხედავად იმისა, რომ ღრუბლის (Cloud) მიერ მოწოდებული მონაცემების დიდი რაოდენობა გარკვეულ გამოწვევებს ქმნის, ის ასევე იძლევა სრულყოფილ გამოსავალს დიდი მონაცემებისთვის. მონაცემთა გადანაწილების პრობლემის გადაჭრის დღევანდელი გზები გვთავაზობენ სწრაფ და მარტივ ინსტრუმენტებს ერთფეროვანი ამოცანების გვერდის ავლით, რის შედეგადაც მონაცემები საჭიროებისამებრ გადანაწილებულია მთელს სისტემაში.

რა არის მონაცემთა სინქრონიზაცია?

მონაცემთა სინქრონიზაცია ჩაშენებული შუა პროგრამის ფორმაა, რომელიც აპლიკაციებს საშუალებას აძლევს, განაახლონ მონაცემები ორ სისტემაზე ისე, რომ მონაცემთა ნაკრები იდენტური იყოს.

მონაცემთა სინქრონიზაცია უზრუნველყოფს შესაბამისობას მონაცემთა თითოეულ წყაროსა და მის სხვადასხვა დანიშნულების წერტილებს შორის. მონაცემების შემოსვლასთან ერთად, ისინი იწმინდება, მოწმდება ხარვეზებზე, ორმაგ ფაილებსა და თანმიმდევრულობაზე.  ლოკალური სინქრონიზაცია მოიცავს მოწყობილობებსა და კომპიუტერებს, რომლებიც ერთმანეთის გვერდით არიან, ხოლო დისტანციური სინქრონიზაცია მობილური ქსელის მეშვეობით ხდება.

მონაცემები მონაცემთა ჩანაწერში ყოველთვის თანმიმდევრულად უნდა ჩანდეს. თუ მონაცემები რაიმე ფორმით შეიცვლება, ცვლილებები უნდა განახლდეს ყველა სისტემაში რეალურ დროში, რათა თავიდან თავიდან იქნას აცილებული შეცდომები, კონფიდენციალურობის დარღვევა და უზრულველყოფილი იყოს, რომ ერთადერთ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას უახლესი მონაცემები წარმოადგენდეს.

ტექნოლოგიები, რომლებიც მონაცემთა სინქრონიზაციას შესაძლებელს ხდიან

არსებობს ორი ძირითადი კლასის ტექნოლოგია, რომელიც იძლევა დროისა და ფაზის სინქრონიზაციის საშუალებას. პირველი გულისხმობს დროის სტანდარტიზებული მონაცემების მიღებას გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემებიდან (GNSS), როგორიცაა გლობალური პოზიციონირების სისტემა (GPS), რომელიც რადიოსიგნალებიდან მიიღება. თუმცა, არსებობს გარკვეული შიში, რომელიც GNSS მიმღების მგრძნობელობის დაქვეითებას უკავშირდება. ეს გამოწვეულია ანტენის დამონტაჟების შეზღუდვისგან, რასაც განაპირობებს შენობები ურბანულ რაიონებში, რადიო ჩარევის ეფექტი, მზის ქარები ან არახელსაყრელი ამინდი.

დროისა და ფაზის სინქრონიზაციის ტექნოლოგიები

მეორე კლასი შედგება მეთოდებისგან, რომლებიც გულისხმობს ქსელურ სინქრონიზაციას პროტოკოლის გამოყენებით, როგორიცაა ქსელის დროის პროტოკოლი (NTP) ან ზუსტი დროის პროტოკოლი (PTP).  NPT-ით კლიენტები ითხოვენ დროის სინქრონიზაციას NTP სერვერისგან, რომელიც ინარჩუნებს დროის სტანდარტს. კლიენტები ასრულებენ დროისა და ფაზის სინქრონიზაციას მოთხოვნის პასუხისთვის საჭირო დროისა და სერვერსა და კლიენტს შორის დროის გათვალისწინებით.

PTP-ით მოწყობილობები, რომლებიც ასრულებენ სინქრონიზაციას, იღებენ უფროსისა და ქვეშევრდომის როლებს. ეს მოწყობილობების ცვლის PTP პაკეტებს დართული დროის მონაცემები. პაკეტის გადაცემისა და მიღების დროზე დაყრდნობით, ქვეშევდრომი მოწყობილობები ითვლის შეფერხებას მოწყობილობებს შორის და ცდილობს დროის კომპენსაციას უფროსსა და ქვეშევრდომს შორის ისე, რომ ქვეშევრდომმა შეძლოს თავისი დრო უფროსს შეუსაბამოს.

PTP-ის პრინციპები

NTP იყენებს დროის ნიშანს განაცხადის ფენაში და აქვს 1 მილიწამამდე სინქრონიზაციის სიზუსტე. მეორე მხრივ PTP გთავაზობთ მაღალი სიზუსტით დროისა და ფაზის სინქრონიზაციას 1 მიკროწამში ან უფრო ნაკლებ დროში ტექნიკის დროის ანაბეჭდის ფუნქციით და გადაცემის გზის შეფერხების კომპენსაციის საშუალებით. PTP ასევე ხასიათდება სიხშირის სინქრონიზაციის უნარით.

ამგვარად, PTP-ის უპირატესობა NTP-ზე სინქრონიზაციის სიზუსტითა და აპლიკაციების მასშტაბით ნიშნავს, რომ PTP ტექნოლოგიები იპყრობს ყურადღებას ბიზნეს სფეროების ფართო სპექტრში, რომლებიც მოითხოვს მაღალი სიზუსტის დროისა და ფაზების სინქრონიზაციას.

PTP განსაზღვრულია IEEE-ის (ელექტრო და ელექტრონიკის ინჟინრების ინსტიტუტის) მიერ. სტანდარტიზებულია ITU-T-ის მიერ სატელეკომუნიკაციო სფეროში გამოსაყენებლად.

მონაცემთა სინქრონიზაციის მეთოდების შესწავლა

მონაცემთა სინქრონიზაციის რამდენიმე ტიპი არსებობს. ვერსიის კონტროლისა და ფაილების სინქრონიზაციის ხელსაწყოებს შეუძლიათ ცვლილებები ერთდროულად შეიტანონ ფაილის ერთზე მეტ ასლში.  დანარჩენ ორს, გადანაწილებულ და სარკისებურ მეთოდებს, უფრო სპეციფიკური გამოყენება აქვთ.

 • ფაილების სინქრონიზაცია: უფრო სწრაფი და უშეცდომო მეთოდია, ვიდრე ასლის ხელით შექმნის ტექნიკა. ეს მეთოდი ყველაზე მეტად გამოიყენება შიდა სარეზერვო ასლისთვის, გარე მყარი დისკების ან პორტალური მონაცემების განახლებისთვის ფლეშ დრაივის საშუალებით. ფაილის სინქრონიზაცია უზრუნველყოფს, რომ ორი ან მეტი ადგილი იზიარებდეს ერთსა და იმავე მონაცემებს. ეს მეთოდი ხელს უშლის იდენტური ფაილების გაორმაგებას.
 • ვერსიის კონტროლი: ეს ტექნიკა მიზნად ისახავს, უზრუნველყოს ფაილების სინქრონიზაციის გადაწყვეტილებები, რომლებიც შეიძლება შეიცვალოს ერთდროულად ერთზე მეტი მომხმარებლის მიერ.
 • განაწილებული ფაილური სისტემები: როდესაც რამდენიმე ფაილის ვერსიის სინქრონიზაცია ერთდროულად უნდა მოხდეს სხვადასხვა მოწყობილობებზე, ეს მოწყობილობები ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული, რათა განაწილებულმა ფაილურმა სისტემამ იმუშაოს. ამ სისტემებიდან რამდენიმე საშუალებას აძლევს მოწყობილობებს, გაითიშოს მოკლე დროში, მონაცემების შეჯერებამდე და სინქრონიზაციამდე.
 • სარკისებური გამოთვლა: სარკისებური გამოთვლა გამოიყენება სხვადასხვა წყაროს მონაცემთა ნაკრების ზუსტი ასლის უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით სასარგებლოა სარეზერვო ასლისთვის. სარკისებური გამოთვლა უზრუნველყოფს, რომ ზუსტი ასლი გაჩნდეს მხოლოდ ერთ ადგილას — წყაროს სამიზნე ცენტრში.

მონაცემთა სინქრონიზაცია: გზა სანდო მონაცემებისკენ

მონაცემთა სინქრონიზაციის მნიშვნელობა იზრდება ღრუბელზე დაფუძნებულ მონაცემებზე ხელმისაწვდომობის და მობილური წვდომის გაზრდასთან ერთად.

მობილური მოწყობილობები იყენებენ მონაცემებს ძირითადი მუშაობისთვის, ასევე პერსონალური ინფორმაციის აპლიკაციებისთვის, ვებსაიტებისა და ელფოსტისთვის. მომხმარებლის მიერ გენერირებული ინფორმაციის განახლებები, ისევე, როგორც საბოლოო დანიშნულების ადგილი, უნდა იყოს მუდმივი და უსაფრთხო. სინქრონიზაციის ეს პროცესი მოითხოვს სუფთა, თანმიმდევრულ მონაცემებს პროდუქტისა და სერვისის კომპეტენციისთვის, მაგრამ ასევე მონაცემთა მართვის საკითხებისთვის, როგორიცაა უსაფრთხოება და მარეგულირებელი შესაბამისობა.

მონაცემთა კონფლიქტმა შეიძლება გამოიწვიოს შეცდომები და მონაცემთა დაბალი ხარისხი, რაც, შესაბამისად, იწვევს სანდო მონაცემების ნაკლებობას. სისტემაში სწორად განხორციელებული მონაცემთა სინქრონიზაციის შემთხვევაში, ბიზნესი გააუმჯობესებს მუშაობას ბევრ სფეროში, მათ  შორის:

 • ლოგისტიკა და ტრანსპორტი;
 • გაყიდვების გუნდის პროდუქტიულობა;
 • შეკვეთების მართვა;
 • ინვოისის სიზუსტე;
 • ბიზნეს სისტემები;
 • ხარჯების ეფექტურობა;
 • რეპუტაციის მართვა. 

მონაცემთა ხელმისაწვდომობა და შეცდომების გადაჭრა იძლევა დროის დაზოგვის საშუალებას, რაც ბიზნესს აძლევს შესაძლებლობას აქცენტი გააკეთოს განვითარებისთვის მნიშვნელოვან პროცესებზე, როგორიცაა მარკეტინგი, ახალი პროდუქტის განვითარება და  სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება. შედეგად, ყველა სარგებლობს სუფთა, სინქრონიზებული მონაცემებით.

 • მომხმარებლები იღებენ პროდუქტის ინფორმაციას და მომსახურებას, რომელიც აკმაყოფილებს მათ სპეციფიკურ საჭიროებებს;
 • ბიზნეს მომხმარებლებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ დეპარტამენტის ყველა წევრს უახლესი ინფორმაციის გამოყენებით რეალურ დროში, თუნდაც გლობალურად;
 • აღმასრულებლები იღებენ უახლეს მონაცემებს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებისას;
 • აქციონერებს შეუძლიათ ადვილად დარჩნენ თავიანთი ბიზნეს ინტერესების სათავეში;
 • მწარმოებლები აქვთ წვდომა უახლეს განახლებებსა და ცვლილებებს ზუსტი დიზაინისა და წარმოებისთვის;
 • დისტრიბუტორებს აქვთ წვდომა უახლეს პროდუქტსა და მარკეტინგულ ინფორმაციაზე.

ტოპ 5 გამოწვევა მონაცემთა სინქრონიზაციისას

თქვენი ბიზნესის მონაცემების ორგანიზება მარტივი ამოცანასავით ჟღერს. თუმცა უნდა განიხილოთ სხვადასხვა სისტემები ერთ ბიზნესში — მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი, პროდუქტის მენეჯმენტი, თანამშრომლების პორტალები, მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ინვოისი და სხვ. მრავალი მომხმარებელი აგროვებს მონაცემებს ღრუბლიდან სხვადასხვა აპლიკაციაზე უსაფრთხოებისა და მთლიანობის შენარჩუნებით. პროცესი საუკეთესო შემთხვევაში შესაძლოა გახდეს დროისა და ხარჯების დაზოგვის გზა, ხოლო ყველაზე ცუდ შემთხვევაში — კოშმარული სიზმარი. რა სახის გამოწვევებია დაკავშირებული მონაცემთა სინქრონიზაციასთან?

უსაფრთხოება

უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა არის მმართველობის ორი შეუსაბამო საკითხი, რომელიც ბიზნესმა გულდასმით უნდა მართოს. ის, თუ როგორ მოძრაობს მონაცემები თქვენს სისტემაში, გარკვეულ მარეგულირებელ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ისინი ეხება კონკრეტულ ინდუსტრიებსა და კონფიდენციალურობის კანონებს. სხვადასხვა სისტემებს აქვთ განსხვავებული პოლიტიკა და წვდომის მოთხოვნები. თქვენი მონაცემთა დაშიფვრის მეთოდები უნდა იყოს თავსებადი და თანმიმდევრული თითოეული სისტემისთვის. სინქრონიზაციის ინსტრუმენტი უზრუნველყოფს თქვენს მონაცემებში განხორციელებული ცვლილებების განახლებას ისე, რომ დააკმაყოფილოს თქვენი უსაფრთხოების სპეციფიკური საჭიროებებით დადგენილი სტანდარტები.

მონაცემთა დარღვევა ან გაჟონვა, პრობლემები სავაჭრო ლიცენზიებთან ან სამთავრობო რეგულაციებთან და რეპუტაციის დაკარგვა — ეს იმ უარყოფითი შედეგების მცირედი ჩამონათვალია, რომლებიც მოჰყვება სისტემას, რომელიც არ მუშაობს. ეს ეფექტები, როგორც წესი იწვევს კლიენტებისა და შემოსავლის დაკარგვას.

მონაცემთა ხარისხი

მრავალი სისტემა, რომელსაც იყენებენ ბიზნეს მომხმარებლები, განაპირობებს იმას, რომ მონაცემები განსხვავებულად არის სტრუქტურირებული მათი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. მუდმივი განახლებები და მუდმივი ვალიდაცია უნდა იყოს ინტეგრირებული და სინქრონიზებული ყველა წყაროდან დაცულ გარემოში ინფორმაციის მთლიანობის მკაცრი შენარჩუნებით. უწყვეტი სინქრონიზაციის სისტემის გარეშე მონაცემთა ტრანზაქციები და ავტორიზაცია შეიძლება შეფერხდეს, ხოლო მართვის კონტროლზე შეიძლება გავლენა არაზუსტმა მონაცემებმა იქონიოს.  წყაროებისა და მიზნების რეგულარული სინქრონიზაცია მუდმივად აუმჯობესებს თქვენი მონაცემების ღირებულებას, მაგრამ ხდის მათ მხოლოდ თქვენს ბიზნესზე მორგებულს.

მენეჯმენტი

მონაცემთა ორგანიზება რეალურ დროში მართული და ინტეგრირებული უნდა იყოს, რათა უზრუნველყოს სიზუსტე და თავიდან აიცილოს შეცდომები, როგორიცაა უარყოფილი ჩანაწერები ან მონაცემები, რომლებიც არასწორ ფორმატშია. მაგალითად, წარმოებას სჭირდება დროული განახლებები, რათა უზრუნველყოს პროდუქტის მზადყოფნა. კლიენტებს სურთ იცოდნენ, როდის შეძლებენ მათთვის შეკვეთის მიწოდებას. რეალურ დროში სინქრონიზაცია ერთადერთი გზაა ამ მოლოდინების დასაკმაყოფილებლად.

შესრულება

თქვენი მონაცემების წარმატებით სინქრონიზაციისთვის ხუთი ეტაპი უნდა გაიაროთ:

 • ამოღება წყაროდან;
 • გადაცემა;
 • ტრანსფორმაცია;
 • ხელახალი გადაცემა;
 • ჩატვირთვა.

თუ ამ ნაბიჯებიდან რომელიმეს გამოტოვებთ ან არასრულად შეასრულებთ, ამას საბოლოო შედეგზე უარყოფითი გავლენა ექნება, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ღრუბელი აწარმოებს მონაცემთა დიდ მოცულობას.  სინქრონიზაცია უნდა იყოს პრიორიტეტი, რათა შევინარჩუნოთ შესრულების უმაღლესი ხარისხი.

მონაცემთა სირთულე

მონაცემთა ფორმატები უნდა შეიცვალოს და გაიზარდოს ახალი მომწოდებლისა და მომხმარებლების დამატებით, ასევე უწყვეტი ტექნოლოგიური მიღწევების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. რაც უფრო მეტი მონაცემია, მით მეტი სირთულე ჩნდება. გარდა ამისა, ტექნოლოგიის ცვლილებასთან ერთად, მონაცემები, რომლებიც განახლებულია ახალ სისტემაში უნდა შეესაბამებოდეს მის თავდაპირველ წყაროსა და სამიზნეს. მონაცემთა სინქრონიზაცია ასტაბილურებს შემომავალ და გამავალ მონაცემებს, რწმუნდება, რომ ისინი განახლებულია და შეესაბამება მთელ სურათს.

რა საფრთხეებს ქმნის საჯარო Wi-Fi და როგორ დავიცვათ თავი მათგან
რა საფრთხეებს ქმნის საჯარო Wi-Fi და როგორ დავიცვათ თავი მათგან
თემის მიხედვით
რა საფრთხეებს ქმნის საჯარო Wi-Fi და როგორ დავიცვათ თავი მათგან
იცავენ თუ არა მესენჯერები ჩვენი მონაცემების უსაფრთხოებას
იცავენ თუ არა მესენჯერები ჩვენი მონაცემების უსაფრთხოებას
თემის მიხედვით
იცავენ თუ არა მესენჯერები ჩვენი მონაცემების უსაფრთხოებას


ასევე წაიკითხეთ
5 უფასო კურსი, რომელიც მონაცემთა მეცნიერებისთვის მათემატიკის დაუფლებაში დაგეხმარებათ
5 უფასო კურსი, რომელიც მონაცემთა მეცნიერებისთვის მათემატიკის დაუფლებაში დაგეხმარებათ
5 უფასო კურსი, რომელიც მონაცემთა მეცნიერებისთვის მათემატიკის დაუფლებაში დაგეხმარებათ
თუ თქვენ მონაცემთა მეცნიერებას სწავლობთ, მათემატიკაში კარგი საფუძვლის შექმნა თქვენს სასწავლო მოგზაურობას უფრო მარტივსა და ეფექტიანს გახდის. 
ინტერნეტის მოხმარება საქართველოში 2024 წლის დასაწყისში —DataReportal-ის ახალი ანგარიში
ინტერნეტის მოხმარება საქართველოში 2024 წლის დასაწყისში —DataReportal-ის ახალი ანგარიში
ინტერნეტის მოხმარება საქართველოში 2024 წლის დასაწყისში —DataReportal-ის ახალი ანგარიში
DataReportal-მა, რომელიც მომხმარებლებს გლობალური ციფრული ცხოვრების შესახებ სტატისტიკებსა და კონკრეტულ ციფრებს სთავაზობს, სხვადასხვა საინტერესო მონაცემის მიხედვით შეაჯამა, თუ როგორია ციფრული ცხოვრება საქართველოში 2024 წლის დასაწყისში.
მონაცემების დღე: პროფესიები — DataFest Tbilisi და ფორსეტი ქუთაისში ღონისძიებაზე გიწვევთ
მონაცემების დღე: პროფესიები — DataFest Tbilisi და ფორსეტი ქუთაისში ღონისძიებაზე გიწვევთ
მონაცემების დღე: პროფესიები — DataFest Tbilisi და ფორსეტი ქუთაისში ღონისძიებაზე გიწვევთ
DataFest Tbilisi და ფორსეტი, საქართველოს ბანკთან და Lineate-თან პარტნიორობით, გიწვევთ ერთდღიან ღონისძიებაზე ქუთაისში მონაცემებისა და მასთან დაკავშირებული პროფესიების შესახებ. 
EU-მა TikTok რეკორდული თანხით, 345 მილიონი ევროთი დააჯარიმა 
EU-მა TikTok რეკორდული თანხით, 345 მილიონი ევროთი დააჯარიმა 
EU-მა TikTok რეკორდული თანხით, 345 მილიონი ევროთი დააჯარიმა 
განხილვა
კომენტარები ჯერ არაა.