ჩვენ ვაკანსიების სერვისი გავუშვით: გამოაქვეყნეთ ვაკანსიები და მიიღეთ უკუკავშირი!

გაიზარდა თუ არა მოთხოვნა ტექნოლოგიურ ფაკულტეტებზე — უნივერსიტეტების პასუხები

საქართველოში ტექნოლოგიური, კომპიუტერული განათლების დაუფლების რამდენიმე გზა არსებობს. სასწავლო ცენტრებთან ერთად, რომლებიც ბოლო წლებში საგრძნობლად მომრავლდა, შესაბამის ფაკულტეტს რამდენიმე უნივერსიტეტიც გვთავაზობს. ამ პროფესიის დაუფლების მსურველთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. 

კომენტარის დატოვება
გაიზარდა თუ არა მოთხოვნა ტექნოლოგიურ ფაკულტეტებზე — უნივერსიტეტების პასუხები

საქართველოში ტექნოლოგიური, კომპიუტერული განათლების დაუფლების რამდენიმე გზა არსებობს. სასწავლო ცენტრებთან ერთად, რომლებიც ბოლო წლებში საგრძნობლად მომრავლდა, შესაბამის ფაკულტეტს რამდენიმე უნივერსიტეტიც გვთავაზობს. ამ პროფესიის დაუფლების მსურველთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. 

საინტერესოა, როგორ აისახება მზარდი მოთხოვნა უნივერსიტეტებზე და როგორ ახერხებენ ყოველწლიურად გაზრდილი რაოდენობის სტუდენტებისთვის მაღალი ხარისხის განათლების მიწოდებას.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი — IBSU

IBSU საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებს კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტს, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე სთავაზობს. პროგრამის მიზანია, კურსდამთავრებულებს საფუძვლიანი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მისცეს კომპიუტერული მეცნიერების ფუნდამენტურ და თანამედროვე მიმართულებებში, როგორიცაა, მაგალითად, კომპიუტერული მეცნიერების მათემატიკური საფუძვლები, ალგორითმები, მონაცემთა სტრუქტურები, კომპიუტერული სისტემები და სხვა. 

რაც შეეხება მაგისტრატურას, ამ შემთხვევაში ლექციები მხოლოდ ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს, რაც პროფესიის დაუფლების საშუალებას არა მხოლოდ ქართულად მოსაუბრეს, არამედ საქართველოში ჩამოსულ უცხოელსაც აძლევს.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის, თამარ შოშიაშვილის თქმით, ფაკულტეტზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. მისი აზრით, ტენდენციაზე გავლენა, გარკვეულწილად, პანდემიამ და მისმა შემდგომმა პერიოდმაც იქონია.

თამარ შოშიაშვილი
«პანდემიის დროს და მის შემდეგ ახალგაზრდებმა საინფორმაციო ტექნოლოგიების დაუფლების აუცილებლობა კიდევ უფრო დაინახეს. ბოლო წელი სტუდენტების რაოდენობის მხრივ რეკორდული აღმოჩნდა».

IBSU-ის სტატისტიკის მიხედვით, ქართულენოვან და ინგლისურენოვან პროგრამებზე 2019 წელს 72 სტუდენტი მიიღეს, 2020 წელს — 59, 2021 წელს — 110, ხოლო 2022 წელს — რეკორდული 143.

თამარ შოშიაშვლის აზრით, უნივერსიტეტებში IT ფაკულტეტის ჩამოყალიბება არა მარტო საჭირო, არამედ აუცილებელიც კი არის. ის ფიქრობს, რომ თანამედროვე კომპიუტერული და ტექნოლოგიური მეცნიერებების საგნები ხელმისაწვდომი არა მხოლოდ ამ სპეციალობის დაუფლების მსურველთათვის, არამედ სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვისაც უნდა იყოს.

თამარ შოშიაშვილი

«მიმაჩნია, რომ ეს არის პროგრამები, რომლებიც ყველა უნივერსიტეტში არჩევით საგნადაც უნდა ისწავლებოდეს. მაგალითად, IBSU-ში ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებიც კი IT-სთან დაკავშირებულ საგნებს აქტიურად სწავლობენ, რაც ხელს უწყობს მათ განვითარებას»

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი — სტუ

საქართველოში ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტს ტექნიკური უნივერსიტეტიც გვთავაზობს, რომელიც შემდეგი საბაკალავრო პროგრამებისგან შედგება:

  • ინფორმატიკა (ქართულენოვანი, რუსულენოვანი); 
  • კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი); 
  • კომპიუტერული ინჟინერია;
  • ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ქართულენოვანი, ინგლისურენოვანი); 
  • მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტინჟინერინგი; 
  • ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი, თამარ ლომინაძე dev.ge-სთან ამბობს, რომ საბაკალავრო პროგრამებზე მოთხოვნა მზარდია. 

თამარ ლომინაძე

«გასულ წელს ფაკულტეტზე, პირველ კურსზე, თითქმის 500 სტუდენტი მივიღეთ, პროგრამების მიხედვით გამოცხადებული ვაკანტური ადგილები სრულად შეივსო. ეს IT-თან დაკავშირებული სპეციალობების მიმართ ინტერესის გაზრდითაა გამოწვეული. ჩვენი სტუდენტების 95% დასაქმებულია სპეციალობით. კურსდამთავრებულების ძალიან დიდი პროცენტი აგრძელებს სწავლას სამაგისტრო საფეხურზე და ერთვება ფაკულტეტის აკადემიურ საქმიანობაში და კვლევით პროექტებში».

უნივერსიტეტი სტუდენტებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ლაბორატორიასაც სთავაზობს, სადაც ახალგაზრდებს თავიანთ პროექტებზე მუშაობა დამოუკიდებლად ან მეთვალყურესთან ერთად შეუძლიათ. სახელოსნოში შესაძლებელია ცოდნის გაღრმავება ელექტრონიკასა და რობოტიკაში.

თამარ ლომინაძე ფიქრობს, რომ უმაღლესი სასწავლებლის IT მიმართულების განვითარება სტუდენტებს დაეხმარება, რომ IT დარგში სიახლეებს ფეხი სწრაფად აუწყონ, განვითარდნენ და პრობლემის გადაჭრის გზები იპოვონ, რაც დღევანდელ მსოფლიოში მნიშვნელოვანია.

თამარ ლომინაძე
«საუნივერსიტეტო გარემოში სტუდენტები სწავლობენ არა მხოლოდ კონკრეტულ ინსტრუმენტებს და ტექნოლოგიებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით, მაგალითად, პროგრამირების სხვადასხვა ენას, არამედ, პროგრამით გათვალისწინებულია მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების შესწავლაც, რაც ქმნის საფუძველს მაღალი დონის პროფესიონალის მომზადებისთვის, რომელსაც ექნება ცოდნა და კვალიფიკაცია არა მხოლოდ დასმული პრობლემის მექანიკურად შესრულებისთვის, არამედ შეეძლება არსებული პრობლემის იდენტიფიცირება და ანალიზი, სხვადასხვა ალტერნატიული გადაწყვეტილების მოდელირება და ანალიზი»

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი — BTU

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა უნივერსიტეტია, რომელიც საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების გარდა, მსურველებს არაერთ მოკლე და გრძელვადიან პროგრამას სთავაზობს. BTU-ში გვეუბნებიან, რომ არაერთ პროექტს, აქტივობასა თუ პროგრამას ახორციელებენ და საქართველოში ბიზნესისა და ტექნოლოგიის სფეროს განვითარებაზე ზრუნავენ.

BTU-ის წარმომადგენელმა, ნატა კიზივაძემ გვითხრა, რომ ტექნოლოგიურ ფაკულტეტებზე ჩაბარების მსურველთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. იგივე ტენდენცია მოკლე კურსებზეც შეინიშნება.

ნატა კიზივაძე
«მსოფლიო ახლა გაციფრულების ეპოქაშია და ამას ყველა კარგად ხვდება. სწორედ ეს განაპირობებს ფაკულტეტებსა და მოკლე კურსებზე მოთხოვნის ზრდას. ზუსტ სტატისტიკას ვერ მოგაწვდით, თუმცა ეს დინამიკა ცალსახად მზარდია და მომავალშიც აუცილებლად გაიზრდება»

კიზივაძე სხვა უნივერსიტეტების წარმომადგენლების აზრს იზიარებს და ფიქრობს, რომ ტექნოლოგიური ფაკულტეტები ყველა უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს.

ნატა კიზივაძე
«ბაზარზე მოთხოვნა ძალიან დიდია. კურსდამთავრებულები სამსახურს, ხშირ შემთხვევაში, მაშინვე იწყებენ, თანაც ქვეყნის დატოვების გარეშე. ტექნოლოგიები უკვე ყველა სფეროში შემოდის. ამიტომ, ამ მხრივ რაც შეიძლება მეტი განათლების მისაღები რესურსი უნდა შეიქმნას»

თავისუფალი უნივერსიტეტი

თავისუფალი უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერებისა და მათემატიკის სკოლა (MACS) ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია.

უნივერსიტეტი სტუდენტებს თანამედროვე ტექნოლოგიურ სფეროების საწყისებისა და საფუძვლების სწავლაში ეხმარება. თავისუფალ უნივერსიტეტს, როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო, სადოქტორო და პროფესიული პროგრამები აქვს. 2022 წლის მონაცემებით, თავისუფალ უნივერსიტეტში ჯამში 2 000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს.

კომპიუტერული მეცნიერებებისა და ინჟინერიის სკოლის ასოცირებული დეკანი, შოთა ღვინეფაძე dev.ge-სთან ამბობს, რომ გლობალურმა ტრენდმა მოთხოვნის ზრდა გამოიწვია, რაც უნივერსიტეტზეც აისახა.

შოთა ღვინეფაძე
«დამუშავებულ სტატისტიკას ვერ მოგაწვდით, თუმცა შემოხაზვების (პირველადი არჩევანის) რაოდენობა საგრძნობლად იზრდება»

dev.ge ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც (თსუ) დაუკავშირდა, თუმცა მათ კითხვებზე არ გვიპასუხეს.ასევე წაიკითხეთ
15 000 ლარიანი საპრიზო ფონდი სტუდენტებისთვის — AI ჰაკათონი იწყება
15 000 ლარიანი საპრიზო ფონდი სტუდენტებისთვის — AI ჰაკათონი იწყება
15 000 ლარიანი საპრიზო ფონდი სტუდენტებისთვის — AI ჰაკათონი იწყება
BTU-ს ორგანიზებით, სტუდენტური ჰაკათონი «ხელოვნური ინტელექტი კიბერუსაფრთხოებაში» სტარტს იღებს.
კურსი „ინგლისური ენა IT-სპეციალისტებისთვის“: გამოთქმა, წერა, რბილი უნარები და არა მხოლოდ
კურსი „ინგლისური ენა IT-სპეციალისტებისთვის“: გამოთქმა, წერა, რბილი უნარები და არა მხოლოდ
კურსი „ინგლისური ენა IT-სპეციალისტებისთვის“: გამოთქმა, წერა, რბილი უნარები და არა მხოლოდ
არიზონას უნივერსიტეტის ინგლისური ენის კურსი IT-სპეციალისტებისთვის დაგეხმარებათ, თქვენი არსებული ცოდნა ტექნოლოგიური სფეროს მოთხოვნებს მოარგოთ.
5 ევროპული ქვეყანა, რომელშიც საშუალო ხელფასი ყველაზე მაღალია
5 ევროპული ქვეყანა, რომელშიც საშუალო ხელფასი ყველაზე მაღალია
5 ევროპული ქვეყანა, რომელშიც საშუალო ხელფასი ყველაზე მაღალია
Insider Monkey-მ, რომელიც მსოფლიოს ფინანსურ სიახლეებსა და მდგომარეობას რეგულარულად მიმოიხილავს, ევროპის 5 ქვეყანა დაასახელა, სადაც დასაქმებულებს ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი აქვთ. 
მსოფლიოში ყველაზე დიდი 3D პრინტერი წარმატებით მუშაობს
მსოფლიოში ყველაზე დიდი 3D პრინტერი წარმატებით მუშაობს
მსოფლიოში ყველაზე დიდი 3D პრინტერი წარმატებით მუშაობს
განხილვა
კომენტარები ჯერ არაა.