ჩვენ ვაკანსიების სერვისი გავუშვით: გამოაქვეყნეთ ვაკანსიები და მიიღეთ უკუკავშირი!

რატომ უნდა ერკვეოდეს პროექტების მენეჯერი ІТ არქიტექტურაში

​ІТ-ის თანამედროვე სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები წარმოუდგენელი სისწრაფით ვითარდება, პროექტებში მენეჯერების როლი სულ უფრო მრავალმხრივი და რთული ხდება. ერთ-ერთი საკვანძო ასპექტი, რომელიც ხშირად ექცევა მენეჯერების ყურადღების მიღმა, მაგრამ პროექტის წარმატებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს — ІТ-პროექტების არქიტექტურაა.

მაგრამ, რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი, რომ მენეჯერებმა არა მხოლოდ იცოდნენ ამ ასპექტის არსებობის შესახებ, არამედ გააცნობიერონ მისი არსი? რატომ უნდა ერკვეოდეს პროექტის მენეჯერი ან ბიზნეს ანალიტიკოსი IT არქიტექტურაში?

კომენტარის დატოვება
რატომ უნდა ერკვეოდეს პროექტების მენეჯერი ІТ არქიტექტურაში

​ІТ-ის თანამედროვე სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები წარმოუდგენელი სისწრაფით ვითარდება, პროექტებში მენეჯერების როლი სულ უფრო მრავალმხრივი და რთული ხდება. ერთ-ერთი საკვანძო ასპექტი, რომელიც ხშირად ექცევა მენეჯერების ყურადღების მიღმა, მაგრამ პროექტის წარმატებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს — ІТ-პროექტების არქიტექტურაა.

მაგრამ, რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი, რომ მენეჯერებმა არა მხოლოდ იცოდნენ ამ ასპექტის არსებობის შესახებ, არამედ გააცნობიერონ მისი არსი? რატომ უნდა ერკვეოდეს პროექტის მენეჯერი ან ბიზნეს ანალიტიკოსი IT არქიტექტურაში?

ІТ პროექტების არქიტექტურის ძირითადი ასპექტები

ІТ პროექტების არქიტექტურა არ არის მხოლოდ ტექნიკური გადაწყვეტილებების ერთობლიობა, ის არის საფუძველი, რომელზედაც აგებულია მთელი პროექტი. ის განსაზღვრავს, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ პროგრამული კომპონენტები ერთმანეთთან, ასევე აპარატურასა და მომხმარებლებთან.

რა უნდა იცოდეს მენეჯერმა IT პროექტების არქიტექტურის შესახებ:

 • სტრუქტურა და განლაგება. სისტემის ძირითადი კომპონენტების, მათი ფუნქციების და ურთიერთქმედებების გააზრება ეხმარება მენეჯერებს დაგეგმონ და კოორდინაცია გაუწიონ დეველოპმენტს.
 • შაბლონები და პატერნები. სხვადასხვა არქიტექტურული შაბლონის  (მაგალითად, მიკროსერვისების, მინოიტების) ცოდნა საშუალებას გაძლევთ, მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები პროექტის სტრუქტურის შესახებ მისი მიზნებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.
 • არაფუნქციური მოთხოვნები. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, არაფუნქციური მოთხოვნები (NFRs), როგორიცაა შესრულება, საიმედოობა და უსაფრთხოება, როგორ მოქმედებს არქიტექტურულ გადაწყვეტილებაზე.
 • ტექნიკური დავალიანების მართვა. მენეჯერებს უნდა შეეძლოთ ამოცნობა და მართვა ტექნიკური დავალიანებების, რომლებიც შეიძლება არქიტექტურაში კომპრომისებით დაგროვდეს.
 • მასშტაბურობა და მოქნილობა. არქიტექტურის გააზრებული დაგეგმვა მომავალი ზრდისა და ცვლილებების გათვალისწინებით პროექტის გრძელვადიან სიცოცხლისუნარიანობას უზრუნველყოფს.

ამ ასპექტების გაცნობიერება საშუალებას აძლევს მენეჯერებს, მიიღონ აწონილ-დაწონილი გადაწყვეტილებები და ეფექტური კომუნიკაცია ჰქონდეთ როგორც დეველოპერებთან, ასევე დამკვეთებთან, რაც IT პროექტის წარმატებით განხორციელებას უზრუნველყოფს.

რატომ უნდა ესმოდეს მენეჯერს არქიტექტურა

ІТ-პროექტების გააზრებას უდავო ღირებულება აქვს მენეჯერებისთვის, რაც გადაწყვეტილების მიღებასა და გუნდებთან ინტერაქციაზე გავლენას ახდენს.

 • გადაწყვეტილებების მიღება. არქიტექტურული საფუძვლების ცოდნა მენეჯერებს ეხმარება, უკეთ გაიგონ შემოთავაზებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები და მათი შედეგები. მაგალითად, არჩევანი მონოლითურ და მიკროსერვისის არქიტექტურას შორის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პროექტის ვადებზე, ბიუჯეტებსა და მოქნილობაზე.
 • გუნდებთან ინტერაქცია. დეველოპერებთან და არქიტექტორებთან ეფექტური კომუნინკაცია მარტივდება, როდესაც მენეჯერს პროექტის ტექნიკური ასპექტები ესმის. ეს საშუალებას აძლევს მენეჯერს, სწორი კითხვები დასვას, უკეთ გაერკვეს სპეციალისტების რეკომენდაციებში და შეაფასოს რისკები და შესაძლებლობები.
 • პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტა. მენეჯერს, რომელსაც ესმის არქიტექტურა, შეუძლია, უფრო სწრაფად ამოიცნოს და გადაჭრას ტექნიკური პრობლემები, რომლებიც პროექტში წარმოიქმნება.
 • რესურსების ოპტიმიზაცია. არქიტექტურის ცოდნა ხელს უწყობს რესურსებისა და დროის უფრო რაციონალურ განაწილებას, განსაკუთრებით კომპლექსურ მრავალკომპონენტიან პროექტებში.
 • ხარისხიანი დაგეგმვა. არქიტექტურული შეზღუდვებისა და შესაძლებლობების ცოდნა დეველოპმენტის და რელიზის ეტაპების ფაზების უფრო ზუსტ დაგეგმვის საშუალება იძლევა.
 • რისკების პროგნოზირება. არქიტექტურული გადაწყვეტილებების გაგება საშუალებას გაძლევთ, უკეთ იწინასწარმეტყველოთ და მინიმუმამდე დაიყვანოთ პროექტთან დაკავშირებული რისკები.
 • ცვლილებების მართვა. არქიტექტურის ცოდნა ხელს უწყობს ბაზრის ცვალებად მოთხოვნებსა და პირობებთან პროექტის ადაპტაციას.
 • პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესება. პროექტის ტექნიკური მხარის გააზრება მენეჯერს ეხმარება, საბოლოო პროდუქტის მაღალი ხარისხი უზრუნველყოს როგორც მომხმარებლის მოთხოვნების, ასევე ტექნიკური შეზღუდვების გათვალისწინებით.

ІТ-პროექტების არქიტექტურის ცოდნა არა მხოლოდ ხელს უწყობს ზოგადად პროექტის უფრო ღრმა გაგებას, არამედ ზრდის მენეჯერის ავტორიტეტს ტექნიკური გუნდის თვალში, რაც ხელს უწყობს მართვისა და თანამშრომლობის პროცესს.

რა შეუძლია მენეჯერს, რომელსაც არქიტექტურა ესმის

მენეჯერი, რომელსაც ІТ-პროექტების არქიტექტურა ღრმად ესმის, შესაძლებლობა ეძლევა, პროექტები მაღალ დონეზე მართოს როგორც ტექნიკური დეტალების, ისე პროექტის ზოგადი სტრატეგიის გათვალისწინებით. ეს მას მთავარ მოთამაშედ აქცევს, რომელსაც შეუძლია, გავლენა იქონიოს პროექტის წარმატებულ განხორციელებაზე თავიდან და მისი განვითარების ყველა ეტაპზე.

ქვემოთ ჩამოთვლილია კონკრეტული უნარები, რომლებსაც IT პროექტის არქიტექტურის გაგების დაუფლებით მენეჯერი განავითარებს:

 • არქიტექტურის სწორად შერჩევა და ღირებულების შეფასება. მენეჯერს შეუძლია, პროექტისთვის ყველაზე შესაფერისი არქიტექტურა შეარჩიოს მოთხოვნებისა და შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ასევე, შეაფასოს ბიუჯეტი და რესურსები, რაც რეალიზაციისთვის არის საჭირო.
 • ანალიტიკის ჩატარება ახალი ფუნქციის დანერგვამდე. ეფექტურად გააანალიზეთ ახალი ფუნქციების პოტენციური გავლენა არსებულ არქიტექტურაზე და შეაფასეთ მათი დანერგვის რისკები და სარგებელი.
 • გამოავლინეთ და გაითვალისწინეთ პროექტის არაფუნქციური მოთხოვნები, რათა ყველაფრის ნულიდან გადაკეთება არ დაგჭირდეთ. არაფუნქციური მოთხოვნების გამოვლენა და ინტეგრირება, როგორებიცაა შესრულება, საიმედოობა და უსაფრთხოება, რათა მომავალში პროექტის გადასინჯვა თავიდან იქნას აცილებული.
 • პროდუქტში გარე სერვისების უმტკივნეულო ინტეგრირება. მესამე მხარის სერვისებისა და API-ის ინტეგრირების უნარი არსებული არქიტექტურისა და პროცესების მინიმალური შეფერხებით.
 • აკონტროლოთ DevOps სამუშაო პროცესი ანალიტიკის საშუალებით, რათა Continuous Integration & Continuous Delivery-ის პროცესები უზრუნველყოთ.  ეფექტურად მართეთ DevOps პროცესები, მათ შორის უწყვეტი ინტეგრაცია და მიწოდება, რათა განვითარების ეფექტურობა და სიჩქარე უზრუნველყოთ.
 • პროექტზე უსაფრთხოების შესაძლო პრობლემების თავიდან აცილება. იდენტიფიცირება და მინიმუმამდე დაყვანა რისკებისა, რომლებიც პროექტის ყველა ეტაპის უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული.
 • სწორად შეიტანეთ ბიუჯეტში ტესტირების დრო და დაასაბუთეთ გადაწყვეტილება დამკვეთთან. ტესტირებისთვის რესურსებისა და დროის სწორად დაგეგმვა პროდუქტის ხარისხისა და სტაბილურობის მნიშვნელობის გათვალისწინებით.
 • ტექნიკური დავალიანებებისა და რელიზების მართვა. ტექნიკური დავალიანების გამოვლენა და მართვა, რელიზების სწორად დაგეგმვა პროექტის სტაბილურობასა და ეფექტურობისთვის.
 • ნებისმიერი ტექნიკური სირთულის პროექტის მართვა. რთული ტექნიკური პროექტების წარმატებით მართვა, მათი არქიტექტურისა და ტექნიკური დეტალების ღრმა ცოდნის საფუძველზე.

ამ შესაძლებლობებით მენეჯერი ხდება არა მხოლოდ კოორდინატორი, არამედ სტრატეგი, რომელსაც ტექნიკური ხედვის საფუძველზე პროექტი წარმატებისკენ წარმართვა შეუძლია. ეს მიდგომა საშუალებას იძლევა არა მხოლოდ ეფექტურად მართოთ მიმდინარე ამოცანები, არამედ განსაზღვროთ სამომავლო გამოწვევებიც, რაც პროექტის მდგრადობას და გრძელვადიან წარმატებას უზრუნველყოფს.

სად უნდა აითვისოს არქიტექტურის გააზრების უნარები პროექტის მენეჯერმა 

IT პროექტების არქიტექტურაზე საგანმანათლებლო პროგრამების უმეტესობა ძირითადად პროგრამისტებზეა ორიენტირებული, რის გამოც მენეჯერები ამ სფეროში სპეციალიზებული ცოდნის გარეთ რჩებიან. 

თუმცა, არსებობს არატექნიკური IT განათლების საერთაშორისო სკოლა IAMPM, რომელმაც ArchiTech-ის კურსი გააკეთა. კურსი სპეციალურად შეიქმნა მენეჯერებისა და ბიზნეს-ანალიტიკოსების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.

ArchiTech-ის კურსი — ეს არის უნიკალური საგანმანათლებლო პროგრამა მენეჯერებსა და ბიზნეს-ანალიტიკოსებისთვის, რომელიც ІТ-არქიტექტურის სფეროში ღრმა ცოდნის მიღებაში დაგეხმარებათ.

კურსი მოიცავს ყველა ძირითად ასპექტს, დაწყებული არქიტექტურული გადაწყვეტილებების არჩევითა და არაფუნქციური მოთხოვნების მართვით, დამთავრებული გარე სერვისების ინტეგრირებითა და ტექნიკური დავალიანების მართვით. კურსი გთავაზობთ როგორც თეორიულ ცოდნას, ისე პრაქტიკულ უნარებს, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე ІТ-პროექტების მართვისთვის.

ArchiTech-ზე მენეჯერები არამხოლოდ აქტუალურ ინფორმაციას აღმოაჩენენ, რომელიც გასაგებ ფორმატში არის წარმოდგენილი, არამედ შესაძლებლობას, ІТ-ს სფეროში გამოცდილი სპეციალისტებისგან ისწავლონ. ეს კურსი მთავარი რესურსი იქნება მათთვის, ვინც პროფესიულ ზრდას ეძებს და სურს, ისწავლოს როგორ მართოს რთული ІТ-პროექტები, საკუთარი კომპეტენციის გაფართოებით.

დასკვნა

IT პროექტის არქიტექტურის გაგება საშუალებას აძლევს მენეჯერებს, უფრო ეფექტურად მართონ პროექტები, განჭვრიტონ რისკები, ეკონტაქტონ ტექნიკურ გუნდებს და რაც მთავარია, უზრუნველყონ, რომ საბოლოო პროდუქტი აკმაყოფილებს როგორც ტექნიკურ მოთხოვნებს, ისე ბიზნეს-მიზნებს.

ეს ცოდნა საკვანძო ელემენტია თანამედროვე მენეჯერისთვის, რომელსაც  ტექნიკურად რთული პროექტები წარმატებით მართვა სურს. ეს არა მხოლოდ გუნდებთან ინტეგრაცია აუმჯობესებს და პროექტის მართვის ხარისხს ზრდის, არამედ კარიერული ზრდისთვის ახალ შესაძლებლობებს ხსნის.

ArchiTech-ის კურსი IAMPM-ისგან უნიკალურ რესურსს სთავაზობს მენეჯერებს, რომლებიც ცდილობენ ცოდნის ამ მნიშვნელოვან სფეროს დაეუფლონ. IT პროექტების არქიტექტურის შესწავლაში დროისა და ძალისხმევის ინვესტიციით, მენეჯერებს შეუძლიათ მნიშვნელოვნად გააფართოონ თავიანთი პროფესიული ჰორიზონტები და თავიანთი პროექტების წარმატებაში წვლილი შეიტანონ. 

AI პროექტების მართვაში — ინტერვიუ ნინო გორგაძესთან რომელიც ამ თემაზე დისერტაციას წერს
AI პროექტების მართვაში — ინტერვიუ ნინო გორგაძესთან, რომელიც ამ თემაზე დისერტაციას წერს
თემის მიხედვით
AI პროექტების მართვაში — ინტერვიუ ნინო გორგაძესთან, რომელიც ამ თემაზე დისერტაციას წერს
PMP-ს არ აქვს მიზანი — მხოლოდ გზა
PMP-ს არ აქვს მიზანი — მხოლოდ გზა
თემის მიხედვით
PMP-ს არ აქვს მიზანი — მხოლოდ გზა


განხილვა
კომენტარები ჯერ არაა.