ჩვენ ვაკანსიების სერვისი გავუშვით: გამოაქვეყნეთ ვაკანსიები და მიიღეთ უკუკავშირი!

ეროვნული ბანკი კრიპტო კომპანიებს ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემას უკრძალავს

საქართველოს ეროვნული ბანკი კრიპტო კომპანიებს ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემას უკრძალავს. ბრძანება ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციას და რეგულირებას ეხება და ძალაში 2023 წლის 1-ლი ივლისიდან შედის. 

კომენტარის დატოვება
ეროვნული ბანკი კრიპტო კომპანიებს ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემას უკრძალავს

საქართველოს ეროვნული ბანკი კრიპტო კომპანიებს ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემას უკრძალავს. ბრძანება ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციას და რეგულირებას ეხება და ძალაში 2023 წლის 1-ლი ივლისიდან შედის. 

ეროვნული ბანკი კრიპტო კომპანიებს, რომლებსაც საქართველოში ოპერირება სურთ, ლიცენზირებას და შესაბამისად, რეგისტრაციას ავალდებულებს.

შესაბამისი სტანდარტები კომპანიებმა 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით უნდა დააკმაყოფილონ. კრიტერიუმები ბრძანებაში დეტალურად არის გაწერილი. 

დოკუმენტის პირველ მუხლის თანახმად, «დაუშვებელია ფიზიკურ პირებზე ვირტუალური აქტივის სესხად გაცემა». 

თავად ეროვნული ბანკისვე განმარტებით, ვირტუალური აქტივის მომსახურებებია: 

  • კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივის ურთიერთგადაცვლა (მათ შორის, თვითმომსახურების კიოსკის მეშვეობით) ეროვნულ ან უცხოურ ვალუტაში, სხვა ვირტუალურ აქტივში ან ფინანსურ ინსტრუმენტში;
  • კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივის გადაცემა;
  • კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივის ან მისი გამოყენებისთვის საჭირო ინსტრუმენტის შენახვა/ადმინისტრირება, რაც ვირტუალურ აქტივზე კონტროლის საშუალებას იძლევა;
  • კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივებისგან შემდგარი პორტფელის მართვა (გარდა კოლექტიური პორტფელის მართვისა);
  • კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივების სავაჭრო პლატფორმის ადმინისტრირება;
  • კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივის სესხად გაცემა;
  • კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივის პირველადი შეთავაზება ან/და პირველად შეთავაზებასთან დაკავშირებული მომსახურება.

გარდა ამისა, ბრძანებაში ვკითხულობთ, რომ აუშვებელია ვირტუალური აქტივის მომსახურების იმ პირის მიერ განხორციელება, რომელიც არ არის ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებული და არ აქვს მინიჭებული შესაბამისი უფლებამოსილება. გაწერილია რეგისტრაციისთვის საჭირო პროცედურები და უარის თქმის საფუძვლები. ასევე წაიკითხეთ
კრიპტო ბაზარი USAID-ის პროგრამის ფარგლებში სტაჟირებას აცხადებს
კრიპტო ბაზარი USAID-ის პროგრამის ფარგლებში სტაჟირებას აცხადებს
კრიპტო ბაზარი USAID-ის პროგრამის ფარგლებში სტაჟირებას აცხადებს
Ripple-ის CEO-ს თქმით, 2024-ის ბოლოს კრიპტო ბაზარი $5 ტრილიონამდე გაიზრდება
Ripple-ის CEO-ს თქმით, 2024-ის ბოლოს კრიპტო ბაზარი $5 ტრილიონამდე გაიზრდება
Ripple-ის CEO-ს თქმით, 2024-ის ბოლოს კრიპტო ბაზარი $5 ტრილიონამდე გაიზრდება
სემ ბანკმან-ფრიდს 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს
სემ ბანკმან-ფრიდს 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს
სემ ბანკმან-ფრიდს 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს
ოქროს მომპოვებელი კომპანია Nilam Resources 24 800 Bitcoin-ის შეძენას გეგმავს
ოქროს მომპოვებელი კომპანია Nilam Resources 24 800 Bitcoin-ის შეძენას გეგმავს
ოქროს მომპოვებელი კომპანია Nilam Resources 24 800 Bitcoin-ის შეძენას გეგმავს
განხილვა
კომენტარები ჯერ არაა.